Top
ประกาศผลการสอบประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (2)
ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการประกาศผลสอบประจำเดือนกุมภาพันธ์(ครั้งที่ 4/2560) ยินดีด้วยสำหรับผู้ชนะครับ ขอขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจสอบอย่างเต็มที่ ผู้แพ้ไม่ต้องเสียใจ "ไม่มีใครเป็นผู้แพ้ตลอดไป" ซักวันต้องเป็นวันของเรา เจอกันไหม่ ปีการศึกษาถัดไปนะครับ