Top
เทคนิคการสอน
ครูใช้ เทคนิค การสอนที่เรียกว่า S T A R T มีเฉพาะที่ บ้านครูปุ๋ย
S
Special trick (เทคนิคพิเศษ)
ครูมีเทคนิคพิเศษที่ช่วยในการจำ เข้าใจง่าย ทำให้เด็กจดจำนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง อยู่บนพื้นฐานความเข้าใจ เด็กจะรู้สึกว่าเรื่องยากกลับเป็นเรื่องง่าย เรียนสนุก เกิดแรงจูงใจในการเรียน รักเรียนมากขึ้น
T
Take care (ดูแลเอาใจใส่)
ต้นไม้จะเจริญงอกงาม ย่อมต้องใส่ปุ๋ยรดน้ำ เช่นเดียวกับเด็กจะเติบโตได้ดี ย่อมต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ รอยยิ้มของเด็กคือรอยยิ้มของครู ครูใส่ใจในทุกรายละเอียด เป็นที่ปรึกษาในทุกปัญหา เพราะนี่คือบ้านที่ดูแลกันเสมือนครอบครัว
A
Ability (ความสามารถของครูผู้สอน)
บ้านครูปุ๋ยคัดเลือกครูอย่างเข้มงวด (ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับเกียรตินิยมและเป็นนักเรียนทุน) ครูต้องสอบวัดความรู้ ทดสอบไหวพริบ และฝึกสอนเป็นเวลา 1 ปี โดยครูที่ผ่านการทดสอบนั้นเป็นครูที่หวังดีกับเด็ก มีใจรักในอาชีพครูจริงๆ มีการทบทวนเนื้อหาและวางแผนการสอนทุกครั้ง เพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
R
Review (ทบทวน)
การเรียนรู้ที่ดีต้องได้ความรู้ใหม่และไม่ลืมความรู้เก่า ครูสอนทบทวนเนื้อหาที่เรียนก่อนหน้า และทวนสอบก่อนสอนความรู้ใหม่ทุกครั้ง ทำให้เด็กมีความแม่นยำรอบคอบ
T
Target (เป้าหมาย)
เด็กๆ จะได้แรงบันดาลใจจากรุ่นพี่และครูช่วยส่งเสริมความสามารถของเด็ก แล้วทำให้เด็กไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจ เพื่อให้ฝันกลายเป็นจริง ประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เลือก โดยดูผลการสอบเข้า ม.1 และ ม.4 เด็กของเราสอบได้ทุกคนและทุกปีตามที่ตั้งเป้าไว้