Top
สมัครเรียน

ลำดับขั้นตอนการสมัคร

1.ทำแบบทดสอบก่อนเข้าเรียน

   -โรงเรียนเปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น.

2.เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลทอดสอบ

   -แจ้งผลทดสอบ ไม่เกิน 1 วันทำการ

3.พบครูปุ๋ยเพื่อแนะนำคอร์สเรียน

   -กรอกใบสมัครเรียน แจ้งรายละเอียดคอร์สเรียน

4.ชำระค่าเรียน และเริ่มเรียน

----------------------------------

แบบฟอร์มสมัคร
กรอกออนไลน์
ชั้น
วันที่สมัคร
1. ชื่อนักเรียน
ขนาดรูปภาพแนะนำ 300 x 390 pixels
2. เชื้อชาติ
3. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
4. วัน/เดือน/ปีเกิด
5. ข้อมูลบิดา
6.ข้อมูลมารดา
7. ข้อมูลผู้ปกครอง
8. ที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียน
9. ผู้ที่จะสามารถจะติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
10. นักเรียนเคยมีอาการแพ้หรือไม่

ไม่เคยแพ้    เคยแพ้ ระบุ
11. โรคประจำตัว
12. นักเรียนรู้จักหรือมีพี่น้องอยู่ในสถาบันสอนพิเศษบ้านครูปุ๋ย
13. ผู้มีสิทธิ์ในการรับ-ส่งนักเรียน
14. ผลการทดสอบความรู้ก่อนเข้าเรียน
วิชา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
อังกฤษ
15. สมัครเรียนคอร์ส *
จันทร์ – ศุกร์
จันทร์ – เสาร์
วันเสาร์วันเดียว
ตัวต่อตัว
16. สิ่งที่ผู้ปกครองคาดหวังในการเรียนที่สถาบันสอนพิเศษบ้านครูปุ๋ย
17. คำแนะนำเพิ่มเติมจากครูที่สถาบันสอนพิเศษบ้านครูปุ๋ย
สมัครเรียน