Top
สมัครเรียน

สมัครเรียน

บ้านครูปุ๋ย รับสอนเด็กประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่  3

 

รับสอนแนวข้อสอบเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต โรงเรียนสายปัญญารังสิต โรงเรียนหอวังโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมคลอง6 และโรงเรียนสาธิตเกษตร

ผู้ปกครองสามารถแจ้งความประสงค์ก่อนเรียนได้

 

เวลาในการเรียน

เวลาในการเรียนคอร์ส Online ผ่าน โปรแกรม Zoom เรียนเวลา 16.30-19.30 น. ยกเว้น ป.6 และ ม.3 เลิกเรียน 20.00 น.

เวลาในการเรียนคอร์สเปิดเทอมเรียนเวลา 17.00-19.30 น. ยกเว้น ป.6 และ ม.3 เลิกเรียน 20.00 น.

เวลาในการเรียนคอร์สปิดเทอมในระดับ ป.3 - ป.5 และ ม.1-ม.2 เรียนเวลา 09.00-15.30 น. ยกเว้น

เวลาในการเรียนคอร์สปิดเทอมในระดับ ป.6 และ ม.3 เรียนเวลา 09.00-17.00 น. 

 

 

วันเวลานัดทดสอบ [หยุดทุกวันอาทิตย์]

 

 

ผู้ปกครองสามารถนัดวันเวลาทดสอบได้ในช่องการสมัครเรียน

หรือโทรสายตรงหาครูปุ๋ย เบอร์ 095-5136517

(หากไม่รับสายจะโทรกลับ)

แบบฟอร์มสมัคร
กรอกออนไลน์
ชั้น
วันที่สมัคร
1. ชื่อนักเรียน
ขนาดรูปภาพแนะนำ 300 x 390 pixels
2. เชื้อชาติ
3. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
4. วัน/เดือน/ปีเกิด
5. ข้อมูลบิดา
6.ข้อมูลมารดา
7. ข้อมูลผู้ปกครอง
8. ที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียน
9. ผู้ที่จะสามารถจะติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
10. นักเรียนเคยมีอาการแพ้หรือไม่

ไม่เคยแพ้    เคยแพ้ ระบุ
11. โรคประจำตัว
12. นักเรียนรู้จักหรือมีพี่น้องอยู่ในสถาบันสอนพิเศษบ้านครูปุ๋ย
13. ผู้มีสิทธิ์ในการรับ-ส่งนักเรียน
14. ผลการทดสอบความรู้ก่อนเข้าเรียน
วิชา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
อังกฤษ
15. สมัครเรียนคอร์ส *
จันทร์ – ศุกร์
จันทร์ – เสาร์
วันเสาร์วันเดียว
ตัวต่อตัว
16. สิ่งที่ผู้ปกครองคาดหวังในการเรียนที่สถาบันสอนพิเศษบ้านครูปุ๋ย
17. คำแนะนำเพิ่มเติมจากครูที่สถาบันสอนพิเศษบ้านครูปุ๋ย
สมัครเรียน