Top
สุดยอดคุณครู
จากใจคุณครู
อาชีพครูเป็นอาชีพศักดิ์สิทธิ์ ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแสงสว่างนำทางเด็ก ครูมีหน้าที่ให้ความรู้เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ต้องเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ต้องเป็นเพื่อนคอยรับฟัง ต้องเป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหา ต้องเป็นที่พึ่งทางใจของเด็ก ความรักความเมตตาที่ครูมีให้จะส่งถึงเด็กเสมอ
สิ่งที่ครูปุ๋ยภูมิใจไม่ใช่สอนให้เด็กเรียนเก่ง แต่ความภูมิใจของครูคือสอนให้เด็กรู้คุณค่าของตัวเอง สอนให้เด็กมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต
ครูปุ๋ยตั้งปฏิญาณตนว่าตัวเองจะเป็นครูที่ดีและจะปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
ขอบใจเด็กๆ ที่แสดงความรักอันบริสุทธิ์ให้ครู ช่วยเติมพลังของกันและกันในทุกๆ วัน ครูปุ๋ยสนุกและตื่นเต้นในทุกๆ วันที่สอนเด็ก
...ครูปุ๋ย...
ความภูมิใจ
ความภูมิใจ ของการได้เป็นครูคือ การที่ได้เห็นลูกศิษย์เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน ประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้ และครูไม่ได้คาดหวังว่าลูกศิษย์ของครูต้องเรียนเก่งมากๆ แต่ครูอยากให้ลูกศิษย์เป็นเด็กดี กตัญญูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะไปทำคุณประโยนช์ต่อสังคมและประเทศชาติ และครูดีใจทุกครั้งที่เห็นลูกศิษย์ที่จบไปแล้วกลับมาหาครูที่เคยสอน เอาพวงมาลัยมาไหว้ เป็นความภูมิใจที่อธิบายไม่ถูก ได้แต่ยิ้มด้วยความดีใจ นอกจากนี้ครูจะพัฒนาตัวเองเสมอ เพื่อที่พวกเราจะเข้าใจสิ่งที่ครูสอน ความสุขของคนเป็นครู แค่เห็นลูกศิษย์ประสบผลสำเร็จตามที่ลูกศิษย์คาดหวังไว้ก็เพียงพอแล้ว
...ครูเปา...
ความรู้สึกในวันนี้
ความรู้สึกในวันนี้ เต็มไปด้วยความอบอุ่นและตื้นตันใจ รู้สึกมีความสุขใจมาก เป็นความรู้สึกที่ดีต่อใจสุดๆ ที่ไม่สามารถหาซื้อได้จากที่ไหน มีคุณค่ามหาศาลที่ประเมินเป็นมูลค่าเงินไม่ได้ ครูยอมรับว่าบางครั้งครูดุไปบ้าง แต่ก็อยากให้เราได้ดี มีความรับผิดชอบ ครูให้ใจเด็ก เด็กให้ใจครู ใช้ใจแลกใจ และสิ่งที่ได้ก็คือความจริงใจ
การสอนคนไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้ความพยายาม ตั้งใจ และอดทนอย่างมาก เรือจ้างลำนี้จะพาศิษย์ไปถึงฝั่งดั่งที่ตั้งใจ
ครูคือผู้ปลูกปัญญาพาความคิด สอนถูกผิดชี้ทางสร้างความฝัน
ให้ความรักศิษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน คอยผลักดันให้ได้ดีมีสุขใจ
สอนความรู้คู่คุณธรรมนำชีวิต มิเคยคิดหวังผลจากคนไหน
เพียงส่งศิษย์ให้ถึงฝั่งดั่งตั้งใจ ขอเพียงได้ นำทาง สร้างค่าคน
...ครูแนน...
หน้าที่ของคนเป็นครู
หน้าที่ของคนเป็นครู คือ การส่งลูกศิษย์ตัวเองขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย แม้บางครั้งอาจมีอุปสรรคมากมาย แต่ครูจะทำหน้าที่ของครูเองอย่างสุดความสามารถเท่าที่ครูมี เพื่อที่จะส่งลูกศิษย์ของครูทุกคนให้ถึงจุดหมายตามที่ได้คาดหวังอย่างสมบูรณ์
ทุกครั้งที่ครูคอยดุ คอยว่ากล่าวตักเตือน เพราะครูรักและหวังดี อยากเห็นลูกศิษย์ของครูทุกคนได้ดี ที่สำคัญ "ครูมีความสุขทุกครั้งที่สอนพวกเราทุกครั้ง"
ศิษย์ได้ดี....เพราะมี "ครู"
จากใจ..."ครูเนสท์"
วันไหว้ครู 2017
วันแห่งความประทับใจ ครูต้องขอบคุณสถาบันสอนพิเศษบ้านครูปุ๋ยที่ได้มอบโอกาสดีดี ได้รับเข้ามาทำงาน ได้มาเจอเด็กๆ ที่น่ารัก ได้มาพบกับความสุขในการทำงานอย่างแท้จริง ที่นี่เป็นมากกว่าสถาบันสอนพิเศษ เพราะที่นี่คือครอบครัว ครอบครัวที่จะพร้อมดูแลกันตลอดไป ครูขอบใจเด็กๆ มากนะ ที่ได้มอบกำลังใจในการทำงาน ครูขอให้เด็กๆ ทุกคนมีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรง เป็นเด็กดี และประสบผลสำเร็จในชีวิต แล้วในวันนี้ทำให้ครูได้รู้ว่า คนที่เป็นครูต้องมีความเสียสละมากแค่ไหน ต้องทำทุกอย่างให้ศิษย์ทุกคนไปให้ถึงฝัน รักศิษย์ทุกคนเหมือนลูก ให้อภัยลูกศิษย์ได้เสมอ ครูดีใจนะที่เด็กๆ มีความกตัญญูรู้คุณ อาจจะเกเรบ้าง ไม่ตั้งใจบ้าง ดื้อบ้าง ทำให้ครูต้องดุ เพราะอยากให้ตั้งใจมากขึ้น แต่ในวันนี้ เด็กๆ ก็มากราบครู ครูซึ้งใจน้ำตาจะไหล สุดท้ายแล้วเด็กก็เปรียบเสมือนผ้าขาว ลึกๆ มีความอ่อนโยน บริสุทธิ์ ถ้าครูบ่มเพาะแต่สิ่งดีงาม แน่นอนว่าเด็กๆ จะเป็นคนดีในสังคมอย่างแน่นอน

***ที่สุดของความโชคดี คือ ได้ทำงานที่ตัวเองรักและมีความสุข***
***รักบ้านครูปุ๋ย***
ความรู้สึกของครู
ความรู้สึกของครู
ความประทับใจของความเป็นครู จากการที่ได้มาสอนพวกเด็กๆ ที่นี่ เด็กๆ บ้านครูปุ๋ยน่ารัก มีความนอบน้อมสมวัย ครูดีใจเสมอที่สอนอะไรแล้วพวกเด็กๆ เอาไปใช้ได้ นอกจากการเนื้อหาการเรียนที่ได้รับไปครูหวังใจอย่างยิ่งที่ได้เรียนรู้ถึงการปฏิบัติตัวเป็นเด็กที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ การได้รับโอกาสได้สอนพิเศษในบ้านหลังนี้ บ้านหลังนี้เป็นบ้านจริงๆ เพราะเรามีความอบอุ่น เป็นมากกว่าการสอนเนื้อหาเรียน เราสอนการเป็นอนาคตของชาติที่ได้ ภูมิใจมากที่สุดแล้วที่ได้เป็นบุคคลหนึ่งในการได้รับบทบาทหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ให้กับเด็กๆ ที่บ้านหลังนี้ เด็กที่นี่ต่างจากที่อื่นในเรื่องของระเบียบวินัยอย่างเห็นได้ชัด อยากให้เด็กๆ เก็บความมีระเบียบวินัยแบบนี้ไว้ รักเหลือเกินลูกเอ้ยยยยยย...
ครูคอยเป็นกำลังใจให้สำหรับพี่ๆ ของบ้าน อดทนมากๆ ทำอะไรทำให้เต็มที่ สู้ๆ ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล ส่วนน้องๆ ของบ้านก็ขอให้ตั้งใจมากๆ เช่นกัน ภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความนอบน้อมของเด็กๆ ที่เขามีจิตใจนึกถึงครู ในความรู้สึกของครูก็รู้สึกตื้นตันใจมากเช่นกัน
จากใจ...ครูนก
เพราะเป็นมากกว่าคำว่าครู
"เพราะเป็นมากกว่าคำว่าครู"
ภาพนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าการสอนเด็กคนหนึ่งให้เรียนเก่งนั้นว่ายากขนาดไหน ก็ไม่เท่ากับการสอนเด็กให้เป็นคนดี รู้จักการทดแทนคุณ รู้ผิดชอบชั่วดี
เด็กนั้นเปรียบเสมือผ้าขาวที่รอการเติมแต่งสีสัน ซึ่งเด็กจะรับทุกๆ สีที่เราเติมแต่งลงไป หากเราเลือกที่จะเติมแต่งสิ่งดีลงไป เด็กจะกลายเป็นเด็กที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งความดี สีสันแห่งความสำเร็จ และนั่นถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของครูคนหนึ่ง
"แม่พิมพ์ของชาติ"