Top
อัตราการแข่งขันในการสอบเข้าชั้น ม.1
ลองมาดูกันซิว่าอัตราการแข่งขันในการสอบเข้าชั้น ม.1 ของแต่ละโรงเรียนดัง แยกตามโครงการ เห็นแบบนี้แล้วเด็กๆต้องเตรียมตัวให้พร้อม และมีวินัยให้มากๆ นะครับ เพื่อความฝันที่เราตั้งเอาไว้