Top
สำหรับกำหนดการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2563

มาแล้วครับ สำหรับกำหนดการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 [อย่างไม่เป็นทางการนะครับ]

ขอให้นักเรียนทุกคนใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้เต็มที่นะครับ ส่วนคุณครูเองก็จะพยายามอย่างเต็มความสามารถเช่นกัน ในการเตรียมตัวให้นักเรียนทุกคนพร้อมออกไปสอบ และฟันฝ่าไขว่คว้าความสำเร็จดังที่ใจหวังมาให้จงได้ครับ

ขอบคุณครับ