Top
รงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ประกาศแล้วครับสำหรับ ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม. 4 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

โดยกำหนดการรับสมัคร วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 ครับ

นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครและเข้าสอบคัดเลือกรอบแรกผ่านการดำเนินการโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ www.mwit.ac.th ได้เลย