Top
โครงการ วมว. ปี 2564

โครงการ วมว. จะเปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563 ครับ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครน้องๆ ม.3 หรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. ระยะที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2563

นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครและประกาศรับสมัครได้ที่ 

http://scius.most.go.th/set/activity/view_detail/9/112

ขอบคุณครับ

#SCiUS #MHESI #โครงการวมว