Top
New normal วันที่ 1

บรรยากาศการเรียนแบบ New normal วันที่ 1 ครับ

คุณครูพยายามทำเต็มที่ เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าเด็กๆปลอดภัยแน่นอนครับ