Top
Pre-test 2564 ของทางเว็ป Dek-D

เริ่มต้นก่อน ก็พร้อมกว่า

Pre-test 2564 ของทางเว็ป Dek-D
ให้นักเรียน ม.1-ม.3 ได้ลองเข้าโครงการวัดความรู้ก่อนสอบเข้า ม.4 ประจำปี 2564

โดยจะใช้แนวข้อสอบจริง รร.มหิดลวิทยานุสรณ์, รร.เตรียมอุดมศึกษา, รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ และ รร.โครงการ วมว. ในการสอบ

ลิงก์ https://www.dek-d.com/pre/m4/2020/?fbclid=IwAR3wUQoqhfXXE9pI9jvrCWZVs2OAiZoXWZ6BiGDZrgntlSma_Gpqx7ZRfRo