Top
มาเรียนวิทยาศาสตร์กับครูนกกันเถอะ

อย่าลืมนะครับวันนี้เรามีนัดกันตอน 16:00 น. มาเรียนวิทยาศาสตร์กับครูนกกันเถอะ

โหลดข้อสอบแล้วอย่าลืมทำด้วยนะครับ
ลิงก์โหลดข้อสอบ (11 ข้อ) https://drive.google.com/open?id=1Tg9UhH3pUjrYH7vbT_ToJ6ZsuzvFsncI

 เข้าเรียนได้ที่ https://www.facebook.com/bankrupui/?ref=bookmarks