Top
ปฏิทินรับสมัครเข้า ม.1 และ ม.4 ปี 2563

เมื่อ 30 ก.ย.62 ที่ผ่านมา สพฐ. ได้ออกปฏิทินรับสมัครนักเรียนเข้า ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2563 มาเรียบร้อยแล้ว

"ปฏิทินฉบับลงวันที่ 30 ก.ย.62 นี้ ถือเป็นฉบับล่าสุด สามารถยึดกำหนดเวลาตามนี้ได้เลย"

โดยแต่ละประเภทจะกำหนดวันรับสมัคร และคัดเลือกในช่วงเวลาไหน สรุปเป็นภาพอินโฟกราฟิกให้ดูง่ายๆ
.
ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจาก สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เอื้อเฟิ้อข้อมูลในครั้งนี้ รายละเอียดทาง http://bit.ly/2ZT5nWs

CR : #webdekd #dekdpreMathayom