Top
เด็กเตรียม #tu83 #ผู้ปกครองเด็กเตรียม

ประกาศเป็นทางการจากโรงเรียนยังไม่ออกครับ แต่ทางเพจ”ผู้ปกครองเด็กเตรียม”ได้ข้อมูลจากการประชุมผู้ปกครองวันที่ 17/11/62 นี้ โดย ผอ. โรงเรียนเตรียมอุดม ได้ สรุปการรับนักเรียนรอบทั่วไปกำหนดการจะเป็นไปตามตารางด้านล่างนี้ครับ
1. วันรับสมัคร คือ วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563
2. วันสอบคือวันที่ 5 มีนาคม 2563 วันสอบเป็นวันพฤหัสบดี เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่ต้องเดินทางกลับไปสอบในห้องเรียนพิเศษในวันที่ 8 มีนาคม 2563
3. วันประกาศผลสอบเป็นวันที่ 12 มีนาคม 2563
4. วันรายงานตัวเป็นวันที่ 15 มีนาคม 2563
5. วันมอบตัวเป็นวันที่ 18 มีนาคม 2563

ส่วนการสอบของนักเรียนโควตาจังหวัด และ โควตาอื่น ๆ จะประกาศรายละเอียดต่อไป
#tu83 #ผู้ปกครองเด็กเตรียม
ขอบคุณครับ