Top
โครงการ วมว.

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2563

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครน้องๆ ม.3 หรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2562

รายละเอียดการสมัครและประกาศรับสมัคร คลิก