Top
สอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.5

♥สวัสดีครับ♥

⇒วันนี้”บ้านครูปุ๋ย”ได้มีการจัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.5
ที่จะมีสิทธิ์ได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนกับพี่ๆ ป.6 ครับ

⇒แน่นอนว่าการสอบครั้งนี้เป็นการสอบครั้งสำคัญของนักเรียนชั้น ป.5
ครูสังเกตได้จากความพร้อมของเด็กทุกๆคน การเตรียมตัว ความตื่นเต้นที่เกิดขึ้น รวมทั้งการที่ผู้ปกครอง และเด็กๆ สอบถามรายละเอียดต่างๆ
เข้ามามากมายเกี่ยวกับการสอบครั้งนี้

ทั้งนี้ประโยชน์ของการขึ้นเรียนกับพี่ๆ ป.6 ก็คือนักเรียนจะได้เตรียมตัว
ทำข้อสอบเข้า ม.1 ก่อนเพื่อนถึง 1 ปีเลย (ชุดเดียวกับพี่ ป.6)

⇒สุดท้ายนี้คุณครูขอขอบคุณผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนทุกคน
ที่ให้ความสนใจ และความสำคัญกับการสอบในครั้งนี้ 

คุณครูขอให้นักเรียนใช้ความรู้ที่มีอย่างเต็มที่และขอให้โชคดีกับการสอบครับ

♦ขอบคุณครับ