Top
World Ocean Day

วันทะเลโลก (World Ocean Day) ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี 
วันสำคัญของโลกวันนี้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ณ เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี ก็นับเป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่งที่น่าจดจำครับ