Top
อีกหนึ่งวันที่มีค่า

เมื่อวันหยุดของใครหลายๆคน กลายเป็นอีกหนึ่งวันที่มีค่

เด็กๆเลือกได้ว่าจะหยุดพักผ่อนเฉยๆ หรือเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งวันที่เตรียมพร้อมเพื่ออนาคต

“It’s not over till it’s over” : OG TI8