Top
น้องวินเนอร์มาขอบคุณคุณครู

น้องวินเนอร์มาขอบคุณคุณครูที่พาเค้ามาถึงฝั่งฝัน
ครูอยากบอกว่าที่หนูมาอยู่จุดนี้ได้ มีครูเป็นผู้ช่วยแค่ครึ่งเดียว
อีกครึ่งหรือมากกว่า คือตัวหนูเองที่มีความพยายาม กระตือรือร้นจนทำได้สำเร็จ