Top
ให้กำลังใจ พูดคุย และเสริมความมั่นใจ

เป็นประจำที่ก่อนวันสอบ คุณครูบ้านครูปุ๋ยจะเข้าพบนักเรียนเพื่อ ให้กำลังใจ พูดคุย
และเสริมความมั่นใจในการสอบที่จะมาถึง รวมทั้งอวยพรให้เด็กๆโชคดีอีกด้วย

ทีมครูรักและห่วงใยเด็กทุกคนนะครับ