Top
โรงเรียนเตรียมวิศวะ(เทียบเท่า ม.4)

ปีนี้เป็นปีแรกที่ทีมครูได้ส่งเด็กไปสอบโรงเรียนเตรียมวิศวะ(เทียบเท่า ม.4)

ซึ่งน้องทั้งสองคนก็ไม่ทำให้ครูผิดหวังเลย

เด็กกลุ่มนี้ที่ชัดเจนกับอนาคตตนเองได้ตั้งแต่ยังเด็กๆ
ครูรู้สึกชื่นชมจริงๆครับ