Top
สรุปการสอบเข้ารอบ GEP และ EP

 

สรุปการสอบเข้ารอบ GEP และ EP ของเด็กบ้านครูปุ๋ย

เข้า สกร. ม.4 Highlight ติด 14 จาก 17 คน
อันดับ 1 คะแนนรวม GEP น้องไนน์
อันดับ 5 คะแนนรวม EP น้องเบง

ฝ่าย GEP 
คณิตศาสตร์
อันดับ 2 น้องส้ม
อันดับ 3 น้องไนน์
อันดับ 6 น้องท็อป
อันดับ 10 น้องเบสท์
วิทยาศาสตร์
อับดับ 1 น้องไนน์
อันดับ 5 น้องบิ๊งค์
ภาษาอังกฤษ
อันดับ 9 น้องพล
อันดับ 10 น้องต้นข้าว และน้องไนน์

ฝ่าย EP 
คณิตศาสตร์
อันดับ 3 น้องเนย
วิทยาศาสตร์
อันดับ 3 น้องเบง
ภาษาอังกฤษ
อันดับ 3 น้องเบง
ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด
อันดับ 3 น้องเบง

รร.บดินทร์เดชา GEP (สิงห์ สิงหเสนี) 1 คน
รร.หอวังลาดพร้าว GEP 1 คน
รร.สายปัญญารังสิต GEP 1 คน

เข้าสวนกุหลาบ ม.1 Highlight ติด 17 จาก 32 คน
อันดับ 4 คะแนนรวม GEP น้องเจแปน
อันดับ 7 คะแนนรวม GEP น้องเตเต้

ฝ่าย GEP 
คณิตศาสตร์
อันดับ 2 น้องพัตเตอร์
วิทยาศาสตร์
อันดับ 3 น้องเจแปน
อันดับ 5 น้องเก้า
ภาษาอังกฤษ
อันดับ 1 น้องณิชา
อันดับ 2 น้องเก้า
อันดับ 3 น้องเทียว
อันดับ 4 น้องเตเต้
อันดับ 6 น้องอิ๊คคิว
อันดับ 9 น้องเจแปน และน้องต้นรัก

รร.บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) GEP 1 คน
รร.หอวังลาดพร้าว GEP 2 คน
รร.สายปัญญารังสิต GEP 8 คน
รร.สามเสนวิทยาลัย GEP 1 คน
รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวง GEP 1 คน

ย้ำ ! ! นี่แค่รอบห้องเรียนพิเศษเท่านั้น แล้วมาให้กำลังใจน้องๆ ต่อรอบห้องเรียนทั่วไปนะครับ