Top
วันสำคัญที่สุดของนักเรียนชั้น ม.3

วันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญที่สุดของนักเรียนชั้น ม.3

อยากให้เด็กๆใช้ความสามารถความรู้ที่พยายามมาตลอดหลายปี
นำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่หวังไว้

คุณครูยังอยู่ตรงนี้รอดูความสำเร็จของเด็กๆครับ