Top
สู้ให้เต็มที่นะครับทุกคน

คุณครูขออวยพรให้เด็กๆชั้น ป.6 ที่กำลังจะเข้าสู่สนามสอบในวันพรุ่งนี้ ใช้ความรู้ความสามารถที่มี และที่คุณครูสอน นำพาตนเองไปยังจุดที่ตนเองฝันใฝ่เอาไว้

สู้ให้เต็มที่นะครับทุกคน