Top
HBD to น้องต้นรัก ป.6

HBD to น้องต้นรัก ป.6
คณครูให้หนูตั้งใจเรียน คิดสิ่งใดก็สมหวัง สอบได้ที่ที่ต้องการ
และขอให้เป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปครับ

ขอขอบคุณขนมอร่อยๆแทนเพื่อนๆป.6 ด้วยนะครับ