Top
วัยทอง 2 ขวบ

เคยเป็นกันไหม ที่อยู่ๆ ลูกก็กรี๊ดร้องโวยวาย ทั้งๆที่เมื่อกี้นี้
ยังอารมณ์ดีอยู่เลย เรื่องนี้มีเหตุผลนะคะ เมื่อลูกอายุ 2 ขวบ
สมองเกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้ส่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆ 
เราลองมาสำรวจสมองของเด็กๆ กันค่ะว่าอาการเหล่านั้นเกิดจากอะไร
วัยทอง 2 ขวบมีจริงหรือไม่ และจะต้องรับมืออย่างไรกัน