Top
รวมปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน

ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นรอบตัวเราตลอดเวลา
ปฏิกิริยาบางอย่างเกิดขึ้นในร่างกาย ขณะที่ปฏิกิริยาบางอย่าง
ก็เกิดขึ้นให้เราได้เห็นในทุก ๆ วัน และเราจะมากล่าวถึง
ปฏิกิริยาเคมี ในชีวิตประจำวันที่เราเคยเห็นกันบ่อยครั้ง ซึ่งมีดังต่อไปนี้

เข้ามาทางนี้เลยครับ