Top
CR : Line ผู้ปกครอง

คุณครูขอเก็บความภาคภูมิใจนี้ เป็นกำลังใจและเชื้อเพลิงในการสอน
ให้พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ

และเหนือสิ่งอื่นใด คุณครูขอขอบคุณ ที่ผู้ปกครองและเด็กๆมอบโอกาส ความไว้วางใจ ให้คุณครูได้เป็นผู้มอบความรู้ให้เด็กๆทุกคนด้วยครับ

CR : Line ผู้ปกครอง