Top
Pre-test หอวัง

เปิดให้สมัครแล้ว Pre-Test โรงเรียนหอวัง โครงการฝึกสมองประลองปัญญา สอบเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน ก่อนสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4