Top
HBD ให้น้องเพิร์ธ ม.2

HBD ให้น้องเพิร์ธ ม.2 นะครับ ขอให้หนูเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน เป้นที่รักของพ่อ-แม่ คุณครู และเพื่อนแบบนี้ตลอดไปนะครับ

ครูขอขอบคุณที่เลี้ยงขนม แทนเพื่อนๆด้วยนะครับ