Top
HBD น้องกัญจน์ ป.4 และพี่ตะวัน ป.6❤

ขอให้ทั้งหนูสองคนเป็นเด็กดีของพ่อ-แม่ และคุณครู
ขอให้ตั้งใจเรียนแบบนี้และ เป็นที่รักของทุกๆคนแบบนี้ตลอดไปนะครับ