Top
HBD น้องฟ้าครับ
เมื่อ: 17 กันยายน 2561

หนูเป็นเด็กดีของครูและพ่อแม่ ตั้งใจเรียนอยู่เป็นทุนเดิมแล้ว
ครูก็ขอให้หนูรักษาความดีนี้ไว้ตลอดไปนะครับ