Top
คติเตือนใจ และ คำสอนต่างๆ


 สื่อการสอน ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นหนังสือเสมอไป

นิทานเองก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สอน คติเตือนใจ และ คำสอนต่างๆ
ที่ซึมซับได้ง่าย กว่าในหนังสือมาก