Top

คอร์สเน้นภาษาอังกฤษวันอาทิตย์ (เฉพาะ ชั้นป.6)

คอร์สเน้นภาษาอังกฤษวันอาทิตย์ (เฉพาะ ชั้นป.6)

เรียนเวลา 08.00-10.00 น.

และเวลา 10.00-12.00 น.

**ผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.6กรุณาติดต่อสอบถาม**

คอร์สเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นวิชาที่ช่วยเราและทำให้เราได้เปรียบคู่แข่งอย่างมากในการสอบเข้า ม.1

 

♥บ้านครูปุ๋ยเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

แล้วเด็กๆจะรักเรียน

 

เด็กๆจะได้เรียนอย่างละเอียด เน้นความเข้าใจ ฝึกทำแบบฝึกหัดตั้งแต่ง่ายไปยาก 

*การเรียนสนุกเด็กๆมีส่วนร่วมตอบคำถาม

 

บ้านครูปุ๋ย ใช้หลักการสอนที่เราคิดขึ้นมาใช้เห็นผลได้จริงที่เรียกว่า START ประกอบด้วย

S = Special trick (เทคนิคพิเศษ) ครูมีเทคนิคพิเศษที่ช่วยในการจำ เข้าใจง่าย ทำให้เด็กจดจำนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง อยู่บนพื้นฐานความเข้าใจ เด็กจะรู้สึกว่าเรื่องยากกลับเป็นเรื่องง่าย เรียนสนุก เกิดแรงจูงใจในการเรียน รักเรียนมากขึ้น

T = Take care (ดูแลเอาใจใส่) ต้นไม้จะเจริญงอกงาม ย่อมต้องใส่ปุ๋ยรดน้ำ เช่นเดียวกับเด็กจะเติบโตได้ดี ย่อมต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ รอยยิ้มของเด็กคือรอยยิ้มของครู ครูใส่ใจในทุกรายละเอียด เป็นที่ปรึกษาในทุกปัญหา เพราะนี่คือบ้านที่ดูแลกันเสมือนครอบครัว

A = Ability (ความสามารถของครูผู้สอน) บ้านครูปุ๋ยคัดเลือกครูอย่างเข้มงวด (ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับเกียรตินิยมและเป็นนักเรียนทุน) ครูต้องสอบวัดความรู้ ทดสอบไหวพริบ และฝึกสอนเป็นเวลา 1 ปี โดยครูที่ผ่านการทดสอบนั้นเป็นครูที่หวังดีกับเด็ก มีใจรักในอาชีพครูจริงๆ มีการทบทวนเนื้อหาและวางแผนการสอนทุกครั้ง เพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

R = Review (ทบทวน) การเรียนรู้ที่ดีต้องได้ความรู้ใหม่และไม่ลืมความรู้เก่า ครูสอนทบทวนเนื้อหาที่เรียนก่อนหน้า และทวนสอบก่อนสอนความรู้ใหม่ทุกครั้ง ทำให้เด็กมีความแม่นยำรอบคอบ

T = Target (เป้าหมาย) เด็กๆ จะได้แรงบันดาลใจจากรุ่นพี่และครูช่วยส่งเสริมความสามารถของเด็ก แล้วทำให้เด็กไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจ เพื่อให้ฝันกลายเป็นจริง ประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เลือก โดยดูผลการสอบเข้า ม.1 และ ม.4 เด็กของเราสอบได้ทุกคนและทุกปีตามที่ตั้งเป้าไว้