Top

คอร์สคณิตวันเสาร์บ่าย และคอร์สพิเศษฝึกทักษะการคิด

คอร์สคณิตวันเสาร์บ่าย และคอร์สพิเศษฝึกทักษะการคิด

เรียนเวลา 13.00-15.00 น.

ค่าเรียนเดือนละ 2,000 บาท

(เฉลี่ยชั่วโมงละ 250 บาท)

คอร์สเรียนเพิ่มเติมสำหรับน้องๆ ที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมจากคอร์สเรียนปกติ (วันจันทร์-ศุกร์) หรือไม่สะดวกเรียนในคอร์สเรียนปกติ

♥บ้านครูปุ๋ยเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้วเด็กจะรักเรียน

 

⇒ค่าเรียนเดือนละ 2,000 บาท

(เฉลี่ยชั่วโมงละ 250 บาท)

⇒จำนวนเด็กไม่เกิน 5 คนต่อกลุ่ม

⇒สอบวัดความรู้ก่อนเข้าเรียน

⇒รับตั้งแต่ป.1ถึง ม.3

⇒เด็กทุกคนจะมีแฟ้มรายงานผลการเรียนแจ้งผู้ปกครอง

 

♦♦มีการสอบวัดความรู้หลังเรียน♦♦