Top

คอร์สสุดคุ้มหลังเลิกเรียน

คอร์สสุดคุ้มหลังเลิกเรียน

**เรียนวันจันทร์ถึงเสาร์(เช้า)

**จันทร์ถึงศุกร์เรียนเวลา 17.00-19.30 น.

**เสาร์ เรียน 9.00-12.00

ชำระค่าเรียนก่อนเรียน

ค่าเรียนรายเดือน

เดือนละ 5,000 บาท

สอนการบ้าน ท่องศัพท์เขียนไทย ตามงานค้าง ติวสอบ ฝึกทำโจทย์ปัญหา แก้ไขความสับเพร่า เน้นความคล่องตัวและเทคนิคในการทำข้อสอบ

ค่าเรียน 5,000 ต่อคนต่อเดือน

                                                       

เด็กๆจะได้รับ

  1. สอนการบ้าน
  2. ฝึกเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  3. ฝึกเขียนไทย
  4. ตามงานค้าง 
  5. ติวสอบกลางภาคและปลายภาค
  6. ฝึกทำโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
  7. แก้ไขความสะเพร่า
  8. ฝึกคณิตคิดเร็วเน้นความคล่องตัว
  9. เพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบ

♥เด็กทุกคนมีแฟ้มรายงานผลการเรียนเป็นของตัวเองผู้ปกครองจะทราบผลการเรียนตลอดทุกเดือน