Top

คอร์สสอบเข้า ม.1 และ ม.4

คอร์สสอบเข้า ม.1 และ ม.4

ไฟล์ PDF

เด็กบ้านครูปุ๋ยสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ได้ทุกคนทุกปี 100 % 

เรียนบ้านครูปุ๋ยที่เดียวรับรองผล

ค่าเรียน กรุณาติดต่อสอบถาม

*สอนเพื่อสอบเข้าเรียนต่อ
*สอนเพื่อสอบ O-NET
*เน้นสอนให้เด็กเข้าใจไล่ตั้งแต่พื้นฐาน
*ฝึกทำข้อสอบทั้งข้อกาและข้อเขียน
*จำลองการสอบจริง วัดผลจริง
*ครูสอนข้อผิดอย่างละเอียด
*รายงานผลการทดสอบให้ผู้ปกครองทราบโดยแฟ้มประจำตัว

**รับเด็กป.6และม.3

ด็กที่จะลงเรียนคอร์สเพื่อสอบเข้าม.1และม.4 ต้องสอบ 3 วิชาดังนี้

1.คณิตศาสตร์

2.วิทยาศาสตร์

3.ภาษาอังกฤษ

⇒ต้องสอบผ่านทั้ง 3 วิชาจึงสามารถลงเรียนได้

 

 ♥บ้านครูปุ๋ยเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้วเด็กจะรักเรียน